Inspekcija Procena Ispitivanje Nadzor

ISKUSTVO

 • Nadzor na gradnji i montaži drumsko-železničkog „Žeželjevog“ mosta preko Dunava u Novom Sadu, DB Engineering & Consulting GmbH, Glavni ekspert za materijale, 2017/18
 • Ispitivanje mostova pod probnim opterećenjem na Autoputu E-736, sektorLjig – Preljina, 65 armirano betonskih i prethodno napregnutih mostova, Rukovodilac ispitivanja, Centralna Putna Laboratorija, Novi Sad, 2016/17.
 • Projekat Rehabilitacije Puteva i Sigurnosti sa komponentama urgentnog održavanja i otklanjanja oštećenja na deonicama državnih puteva R. Srbije, Strucni nadzr radova na mostovima – Inzenjer za mostove 1 (JV “NIEVELT – CPL”) 2016
 • Nadzor na gradnji 11 mostova u sklopu gradje auto-puta E-60 kroz Gruziju, Sekcija Urbnisi . Agara, Ekspert za mostove i konstrukcije, Nievelt Ingenieur GmbH, Austria (2012 do 2015)
 • Ispitivanje pod probnim opterećenjem mosta preko reke Liakhvi, kod Gorija, Gruzija, JV Nievelt Ingenieur GmbH-Austrija, VCE Viena Consulting Engineers ZT GmbH –Austrija, CPL Centralna Putna Laboratorija, Novi Sad – Srbija, Glavni Inženjer Ispitivanja, (2013)
 • Ispitivanje mosta preko reke Save kod Obrenovca – tokom faze montaže i pod probnim opterećenjem, Izvođač radova – "Mostogradnja" Beograd, Ispitivanje – Institut "Kirilo Savić" Beograd, Konsultatnt – Rukovodilac ispitivanja, (2011-2012)
 • Nadzor na sanaciji mosta Gazela u Beogradu, Izvođač radova - "Strabag AG" Austrija, Nadzor - JV CPV-VCE-Nievelt, Asistent Rezident inženjera za most, Nievelt engineur GmbH, Austrija (2009-2011)
 • Mostovi (6 armirano betonskih kontinualnih ramova,1 betonski sandučasti prednapregnuti kontinualni nosač montiran metodom potiskivanja – prvi put primenjenom u Srbiji) Lot -5c, road M-21 (E-760), Borova Glava – Uvac (Srbija), Finansirano od EBRD, Nadzor na gradnji mostova prema FIDIC ugovoru (Rezident enženjer za mostove, 2005-2007)
 • “Duarte” viseći most (50 g. star) (95.31+175.58+95.31 m) u St. Domingu, Dominikanska Republika, Program za osmatranje i ispitivanje mosta tokom procesa sanacije (Nezavisni konsultant, 2005)
 • Most sa kosim kablovima (2x60.0+351.0+2x60.0 m) preko reke Dunav u Novom Sadu, Inspekcija, ispitivanje i procena integriteta srušenog mosta (Glavni inženjer ispitivanja, 2001)
 • Viseći most (25 g. star) (30.76+154.60+30.76 m) preko reke Tise u Kanjizi, Inspekcija, ispitivanje i procena integriteta mostovske konstrukcije (Glavni inženjer ispitivanja, 2000)
 • Čelični sandučasti kontinualni putni most “Duga” (55.5+182+55.5 m) preko reke Dunav u N. Sadu, Osmatranje, ispitivanje i kontrola radova na montaži mosta (Glavni inženjer ispitivanja, 2000)
 • Most sa kosim kablovima (2x60+375+2x60 m) preko reke Visle u Poljskoj, Program ispitivanja mosta pod probnim optrećenjem (koautor) (Nezavisni konsultant, 1999)
 • Betonski sandučasti prednapregnuti kontinualni most (41.4+52.0+62.0+52.0+41.4 m) preko reke Morave na autoputu Beograd-Nis blizu Jagodine, Inspekcija, ispit. pod probnim opterećenjem, procena integriteta bazirana na riziku i utvrđivanje kapaciteta nosivosti oštećenog mosta (Glavni inženjer ispitivanja, 1999)
 • Čelični sandučasti kontinualni most preko reke Save (101.45+198.00+2x99.00+90.45 m) kod Beograda, Osmatranje, ispitivanje i kontrola kvaliteta radova na gradnji mosta (Glavni inženjer ispitivanja, 1998)
 • Pešački čelični sandučasti most sa kosim kablovima “St. Irinej” (35+192.5+35 m) preko reke Save u S. Mitrovici, Ispitivanje mosta pod probnim opterećenjem, (Inženjer ispitivanja, 1994)
 • Viseći čelični cevni /pešački most (17 g star) (53.74+85.0+50.15+253.70+50.15+65.2 m) preko reke Dunav u Smederevu, Inspekcija, ispitivanje, procena integriteta mosta i utvrđivanje kapaciteta nosivosti (Glavni inženjer ispitivanja, 1989)
 • Čelični železnički most sa kosim kablovima (53.74+85.0+50.15+253.70+50.15+65.2 m) preko reke Save u Belgradu, Ispitivanje mosta pod probnim opterećenjem (Inženjer ispitivanja, 1981)
 • Most sa kosim kablovima (2x60.0+351.0+2x60.0 m) preko reke Dunava u Novom Sadu, Osmatranje i kontrola radova na gradnji u toku montaže mosta kao i ispitivanje mosta pod probnim opterećenjem (Inženjer ispitivanja, 1980)