Inspekcija Procena Ispitivanje Nadzor

O meni

Rođen sam u Kruševcu (Srbija). Diplomirao sam na Građevinskom Fakultetu Univerziteta u Beogradu, otsek za konstrukcije.

Još od svog diplomskog rada na fakultetu – do više od 30 godina radim na ispitivanju gradjevinskih konstrukcija – pretežno mostova. Posebno iskustvo posedujem na ispitivanju mostova pod probnim opterećenjem, pregledu-inspekciji i proceni integriteta postojećih mostovskih konstrukcija.

Takođe, iskusan sam u proceni preostale nosivosti postojećih mostova, analize rizika/pouzdanosti i sigurnosti betonskih i čeličnih mostova. Radio sam na razvoju metodologije za dugotrajno osmatranje/monitoring mostovskih konstrukcija baziranoj na merenjima dinamičkih karakteristika mostova, merenju ambijentalnih vibracija i dr.Preuzmite moj CV