Inspekcija Procena Ispitivanje Nadzor

Most kod Doroslova

Most je izveden 1965 g. Projektna dokumentacija ne postoji. Projektovan i izveden kao ab ramovska konstrukcija – intrados tipa, otvorenog sandučastog „?“ preseka sa 2 glavna nosača promenljivog preseka po visini (parabola po intradosu u srednjem i lineranom promenom visine preseka u krajnjim poljima) spojena kolovoznom pločom i poprečnim nosačima. Izvršeno je detaljno snimanje geometrieje konstrukcije mosta, kao i utvrđivanje karakteristika ugrađenog materijala. Istovremeno je izvršen detaljni vizuelni pregled sa ciljem identifikacije i lokacije eventualnih uočenih oštećenja. Nakon što je formirana dokumentacija „objekta kakav je sada“, formiran je numerički model i izvršena statička kontrolana analiza za dva slučaja: (1) prema uticajima iz važećih propisa u vreme gradnje mosta; (2) prema uticajima trenutno važećih propisa; i (3) prema izvršenoj kontroli nosivosti kritičnog presek za granično stanje mosivosti (određivanje momenta loma). Budući da je konstrukcija mosta prema kriterijumima (1) i (2) zadovoljila, a da utvrđeni kapacitet nosivosti prema graničnom stanju nosivosti nema potreban koeficijent sigurnosti, odlučeno je da se kapacitet nosivosti odredi primenom dokaznog probnog opterećenja („proof load testing“). Navedeno ispitivanje predstoji.

Ispitivanje šipa dinamičkim opterećenjem (Srbija)

Izgradnja vijadukta „Čortanovci“ na pruzi Beograd-Budimpešta. Ispitivanje kapaciteta nosivosti šipa dinamičkim opterećenjem izvršena je na dva bušena šipa precnika 1.20 m i dubine 30.00 m. Šip je izložen udarnom opterećenju slobodnim padom tega težine 10 t sa visine od 0.50, 1.00, 1.50, i 2.00 m. Ispitivanje je izvršeno u svemu prema standardu: ASTM D 4945 – 08

Ispitivanje postojećeg mosta kod mesta Sivac (Srbija)

Projekat izgradnje lokalnog puta regionalnog značaja Sivac-Stapar Ispitivanje mosta preko kanala kod mesta Sivac probnim opterećenjem i procena kapaciteta nosivosti, Centralna Putna Laboratorija (CPL), Novi Sad, Srbija Rukovodilac ispitivanja

Izgradnja „Žeželjevog mosta“ preko Dunava u Novom Sadu (Srbija)

DB Engineering & Consulting GmbH Ogranak Beograd
Stručni nadzor,
Glavni Ekspert za Materijale

Ispitivanje mostova na autoputu E’75 Beograd-Niš-granica sa BJR Makedonijom

Deonica:
Srpska Kuća – Levosoje, probnim opterećenjem
Centralna Putna Laboratorija (CPL), Novi Sad, Srbija
Rukovodilac ispitivanjaProjekat Rehabilitacije Puteva i Sigurnosti sa komponentama urgentnog održavanja

Projekat Rehabilitacije Puteva i Sigurnosti sa komponentama urgentnog održavanja i otklanjanja oštećenja na deonicama državnih puteva R. Srbije, Strucni nadzor radova na mostovima (JV “NIEVELT – CPL”)Ispitivanje mostova probnim opterećenjem na Autoputu E-736 Beograd

Ispitivanje mostova probnim opterećenjem na Autoputu E-736 Beograd – Južni Jadran, Rukovodilac tima za ispitivanje (CPL, Novi Sad – 2015)Ispitivanje mosta pod probnim opterećenjem preko reke Liakhvi - Gori, Gruzija

( JV Nievelt Engenieur GmbH, Vienna, Austria, VCE Consult ZT-GmbH, Vienna, Austria; Centralna Putna Laboratorija (CPL), Novi Sad, Serbia)

Izgradnja mostova na auto-putu E-60, Gruzija

Nadzor na izgradnji mostova na auto-putu E-60, Sekcija Tbilsi - Gori, Gruzija (Nievelt Ingenieur GmbH, Austria)

Sanacije mosta Gazela u Beogradu

U toku su radovi na nadzoru sanacije mosta Gazela u Beogradu (Asistent Rezident inzenjer za most Gazela)Most preko reke Save kod Obrenovca:

Ispitivanje čelične rešetkaste mostovske konstrukcije u toku montaže Mostovska konstrukcija je projektovana za toplovod i drumski saobraćaj. Glavna konstrukcija mosta preko reke se sastoji od 5 celina. Konstrukcije K1, K2, K5 i K6 su čelične rešetkaste jednospratne proste grede raspona 50 m, a konstrukcije K3 i K4 trospratne rešetke koje čine kontinualni nosač raspona 140 + 100 m. Rad na montaži i ispitivanju mostovske konstrukcije je u toku.

Most je uspesno ispitan pod probnim opterecenjem 25-27, novembra, 2011 (Institut "Kirilo Savic", Beograd)